I4F PROJECT

Het Europese project ICaRE4Farms, gefinancierd door het INTERREG ENO-programma (Noordwest-Europa), bestaat uit 8 partners uit 5 verschillende landen die 4 jaar lang samenwerken om het gebruik van […]

Lire

INTERREG Noordwest Europa

Het Interreg Noordwest-Europa-programma heeft tot doel van dit geografische gebied een toonaangevende economische speler en een aantrekkelijke plek om te werken en te leven te maken, met […]

Lire

Fengtech STE-systeem

Het Fengtech-systeem is een hoogwaardig thermisch zonne-apparaat dat een innovatieve benadering biedt voor het opvangen, opslaan en gebruiken van deze energie. De optimale toepassing ervan wordt ingezet […]

Lire

Thermische zonne-energie

Thermische zonne-energie is een hernieuwbare energiebron waaruit warm water wordt geproduceerd. In tegenstelling tot fotovoltaïsche cellen, die elektriciteit opwekken uit zonnestraling. Zonnethermische systemen op warmtenetten bieden een […]

Lire

Ontdek onze 4 pilot installaties

In het kader van het ICaRE4Farms-project zullen 4 pilot installaties worden geïnstalleerd in 4 verschillende landen, om de doeltreffendheid van de technische oplossing voor verschillende toepassingen en […]

Lire

Stakeholders

In een context van versnellende klimaatverandering en druk op de prijzen van fossiele brandstoffen, is het dringend noodzakelijk om de nodige maatregelen te nemen om de adoptie […]

Lire

Besparingen voor boeren

Thermische zonne-energiecentrales zijn de meest efficiënte technische oplossing voor het verwarmen van grote hoeveelheden water met behulp van een hernieuwbare energiebron. In tegenstelling tot fotovoltaïsche panelen, die […]

Lire